Informacje dla przybywających samochodami osobowymi i wykaz parkingów

Informacje o parkingach i sposobie dotarcia na plac beatyfikacyjny dla duchowieństwa

Informacje o parkingach i sposobie dotarcia na plac beatyfikacyjny dla osób życia konsekrowanego

Informacje o parkingach i sposobie dotarcia na plac beatyfikacyjny dla osób zaproszonych imiennie (VIP)

Pielgrzymi udający się na uroczystość beatyfikacji mogą skorzystać z przygotowanych parkingów.  Umiejscowienie tych parkingów ukazane jest w tabeli poniżej. Wszystkie parkingi dostępne są dla przyjeżdżających z różnych kierunków z wyjątkiem tego, że parking w miejscowości Gać (267 i 275) przeznaczony jest dla gości spoza archidiecezji przemyskiej.

Kierowcy dojeżdżając w okolice powiatu Łańcut lub Przeworsk powinni umieścić za szybą następujące oznaczenie:

– dla samochodów spoza archidiecezji białą kartkę formatu A4 z wypisaną wielką literą “P”,
– dla samochodów z terenu archidiecezji białą kartkę formatu A4 bez żadnych napisów.

Oznaczenia te, pomogą służbom porządkowym skierować kierowców na odpowiedni parking oraz wyróżnić spośród pojazdów poruszających się drogami lokalnymi, z których kierowcy nie biorą udziału w beatyfikacji. 

Zachęcamy do skorzystania z urządzeń komunikacji satelitarnej (GPS) oraz do słuchania Radio FARA na częstotliwości 98,2 oraz 104,5 MHz lub poprzez Internet http://sluchaj.radiofara.pl.  Na bieżąco będzie podawana aktualna sytuacja ruchu pielgrzymkowego wokół placu, na parkingach i możliwościach dojazdu.

Zestawienie dostępnych parkingów dla samochodów osobowych na czas Uroczystości Beatyfikacyjnej Rodziny Ulmów w Markowej

w dniu 10 września 2023 r. w godz. 00.00 – 16.00

 

Droga/Parking

Szacunkowa liczba miejsc parkingowych

Miejscowość

UWAGI

Droga Powiatowa 1542R Albigowa - Sonia

 

550 -600

 

Sonina i Wysoka

Parkowanie na całej długości drogi powiatowej równolegle do osi jezdni po prawej stronie drogi

Parkingi zlokalizowane w rejonie Kościoła Parafialnego w Wysokiej

- parking kościelny

- przy budynku OSP

- przy przedszkolu

- miejsca w rejonie wyniesionego skrzyżowania

200 - 230

Wysoka 78

i przyległe

Parkowanie na wszystkich dostępnych miejscach wyznaczonych na istniejących parkingach

Droga gminna Lipnik – Markowa

350 - 400

Markowa

Odcinek drogi gminnej znajdujący się na obszarze niezabudowanym pomiędzy miejscowościami Lipnik i Markowa

Parkowanie na całej długości drogi równolegle do osi jezdni po prawej stronie drogi

Droga gminna

Głuchów – Zagrody „Przecznice”

 

330 - 350

Głuchów i Sonina

Odcinek drogi gminnej znajdujący się na obszarze niezabudowanym pomiędzy ostatnimi zabudowaniami w Głuchowie a DW nr 881

Parkowanie na całej długości drogi równolegle do osi jezdni po prawej stronie drogi

Stadion

Sawa Sonina

 

50 - 60

Sonina

Teren wokół stadionu piłkarskiego

Parking przy OSP Sonina oraz Centrum Kultury w Soninie

50 - 60

Sonina 266

Miejsca parkingowe znajdujące się przy budynkach OSP

i Centrum Kultury

Parkingi znajdujące się przy Kościele Parafialnym i Szkole w Soninie

110 -130

Sonina 177

Wyznaczone parkingi znajdujące się przy drodze gminnej w sąsiedztwie Kościół i Szkoła

Parking znajdujący się przy Cmentarzu Parafialnym w Soninie

60 - 80

Sonina

Wyznaczone miejsca parkingowe na parkingu Cmentarza Parafialnego

Parking na płycie stadionu piłkarskiego Gacovi Gać oraz terenie przyległym

340 - 360

Gać 267

Obsługa parkingu - Druhowie OSP, którzy będą wskazywać miejsca postojowe

Parking przy budynkach Urzędu Gminy i Centrum Kultury w Gaci

 

 

80 - 100

Gać 275

Parkowanie na wyznaczonych miejscach parkingowych znajdujących się przy budynkach Urzędu Gminy i Centrum Kultury

Parkingi znajdujące się w rejonie Szkoły Podstawnej oraz Remizy OSP Gać

- wokół budynku sklepu Komet

- zatoka postojowa wzdłuż ogrodzenia szkoły

- przy korcie

- parking naprzeciw remizy OSP

130 - 140

Gać 275

Parkowanie na wyznaczonych miejscach parkingowych znajdujących się przy wymienionych budynkach

Parking na placu utwardzonym z płyt drogowych znajdujący się naprzeciw Remizy OSP Białoboki

100 - 120

Białoboki

Obsługa parkingu - Druhowie OSP, którzy będą wskazywać miejsca postojowe

Razem:

2350 - 2630

 

 

Droga powiatowa nr 1544R Albigowa - Husów

(pozostaje ruch dwukierunkowy w związku z wyznaczonym odjazdem dla zamkniętego odcinka DW nr 881)

 

Parking I

dla samochodów osobowych (przeznaczony dla osób przybywających spoza archidiecezji)

 

DP 1542R Albigowa - Sonina (jednokierunkowa na czas obowiązywania TOR w dniu 10.09 niedziela)

Parking II

dla samochodów osobowych wyznaczony na jezdni po prawej stronie drogi równolegle do osi jezdni

 

Droga gminna Lipnik – Markowa

Parking III

dla samochodów osobowych na jezdni po prawej stronie drogi równolegle do osi jezdni

 

Droga gminna Kosina – Markowa

(zamknięta dla ruchu kołowego pojazdów)

 

Droga gminna

Głuchów – Zagrody „Przecznice”

Parking IV dla samochodów osobowych na jezdni po prawej stronie drogi równolegle do osi jezdni

 

DW nr 881 (odcinek Sonina – Markowa) – droga zamknięta dla ruchu kołowego

 

Droga Powiatowa nr 1543R (odcinek od skrz. z DW nr 881 do wyjazdu z parkingu Biblioteki)

 

Parking Goście (VIP)

Łańcut, ul. Armii Krajowej 51 i 51A

 

Parking Duchowni, Zakony i Służby Porządkowe

Łańcut, ul. Armii Krajowej 57 (MOSIR)