Ekshumacja i rozpoznanie

W dniach 30 marca – 1 kwietnia 2023 r. na cmentarzu parafialnym w Markowej oraz w Zakładzie Patomorfologii z Pracownią Histopatologii i Cytologii Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu miała miejsce tzw. rekognicja kanoniczna (czyli ekshumacja i rozpoznanie) doczesnych szczątków Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga Dzieci informuje rzecznik archidiecezji przemyskiej – ks. Bartosz Rajnowski.

Jak podaje w oficjalnym komunikacie – została ona dokonana przez Instytut Pamięci Narodowej na wniosek Księdza Arcybiskupa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego, po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich władz cywilnych oraz Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Wspomniane czynności były przeprowadzone według norm prawa cywilnego, dotyczącego ekshumacji oraz wskazań instrukcji Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych „Relikwie w Kościele: autentyczność i konserwacja”, wydanej 16 grudnia 2017 r.

Wyniki badań potwierdziły źródła historyczne mówiące o śmierci męczeńskiej rodziny Ulmów oraz ich pochówku: przeprowadzona czynności ekshumacyjne wykazały, że doczesne szczątki Rodziny Ulmów są całkowicie zeszkieletowane, pozbawione tkanek miękkich, lekkie, suche i odtłuszczone, objęte zmianami erozyjnymi i nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego. Wyniki szczegółowych i wnikliwych oględzin sądowo-lekarskich jednoznacznie potwierdzają i odpowiadają danym archiwalnym i tym zebranym podczas kanonicznego dochodzenia diecezjalnego, dotyczącym męczeńskiej śmierci Rodziny Ulmów, poniesionej 24 marca 1944 roku w Markowej – podaje komunikat.

Rekognicja kanoniczna prowadzona była przez biegłych w zakresie archeologii, antropologii oraz medycyny sądowej: – prace ekshumacyjne oraz oględziny doczesnych szczątków w obecności dwóch świadków prowadził zespół biegłych w składzie: – Agata Thannhauser – antropolog, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dr n. med. Łukasz Szleszkowski – specjalista medycyny sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Jan Jagiełło – archeolog Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojciech Pydziński – kierownik Zakładu Patomorfologii z Pracownią Histopatologii i Cytologii Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu – podaje komunikat.

Oprócz wymienionych biegłych, w podczas rekognicji obecni byli także członkowie Trybunału biskupiego, przedstawiciele IPN i rodziny: – stronę kościelną reprezentował Trybunał Biskupi. W pracach komisji uczestniczył również ks. dr Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Rodziny Ulmów. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali: dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN oraz Joanna Sulej-Piskorz, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa – podaje ks. Rajnowski. Zgodnie z wymogami prawa – – Wszystkie osoby, zaangażowane w rekognicję kanoniczną, otrzymały stosowne nominacje z rąk Metropolity Przemyskiego oraz złożyły przewidziane w prawie kanonizacyjnym przysięgi.

Do momentu beatyfikacji doczesne szczątki Sług Bożych będą przechowywane w specjalnie przygotowanym do tego miejscu: – doczesne szczątki zostały złożone w specjalnie przygotowanym i stosownym – wybranym przez Księdza Arcybiskupa Adama Szala – miejscu, w oczekiwaniu na moment, gdy zostaną one przewiezione do kościoła parafialnego w Markowej przy okazji beatyfikacji Rodziny Ulmów.

Dotychczasowe miejsce pochówku, po przywróceniu do pierwotnego stanu, dzięki staraniom IPN, będzie dostępny dla osób odwiedzających cmentarz parafialny w Markowej.