RODINA ULMOVCOV

Milosrdní samaritáni z Markowej

“Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom” (Jn 15, 13-14.17). 

STRÁNKA ARCIDIECÉZY PRZEMYšl

Oficiálna stránka Przemyšlskej arcidiecézy, ktorá pripravila beatifikáciu Jozefa a Viktórie Ulmovcov spolu s ich siedmimi deťmi.

Blahorečenie rodiny Ulmovcov bolo mimoriadnou udalosťou, nakoľko jediným aktom blahorečenia bola celá rodina - rodičia Jozef a Viktória Ulmovci spolu s ich siedmimi deťmi - slávnostne vyzdvihnutá na oltár. Ďalšou výnimočnou skutočnosťou je, že pri tejto slávnosti bolo blahorečené aj nenarodené dieťa, ktoré sa v čase svojej smrti nachádzalo pod matkiným srdcom. Beatifikačná udalosť sa uskutočnila 10. septembra 2023 v Markowej, v obci, kde Jozef a Viktória Ulmovci žili, a kde boli aj zavraždení. Dôvodom ich mučeníckej smrti bola ich aktívna snaha o pomoc Židom v ťažkých vojnových časoch. Rodina Ulmovcov odvážne prijala pod strechu svojho domu osem Židov. Nebola to však jediná pomoc, ktorú rodina Ulmovcov poskytla prenasledovaným Židom. Tejto utláčanej skupine obyvateľstva pomáhala rodina už dlhšiu dobu.

Ďakujeme!

Rada KBS pre rodinu vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým biskupom, kňazom a veriacim pútnikom, ktorí sa rozhodli zúčastniť sa beatifikačnej slávnosti rodiny Ulmovcov v poľskej Markowej dňa 10. septembra 2023.

Za túto milosť účasti na slávnosti blahorečenia rodiny Ulmovcov ďakujeme osobitne Organizačnému tímu Przemyšlskej arcidiecézy!


Veríme, že Vás príbeh Jozefa, Viktórie a ich siedmich detí povzbudil vo viere, a predovšetkým v každodennom vydávaní svedectva blížnym o Božej dobrote, láske a milosrdenstve. Nech Vám Boh, na ich príhovor, udelí hojné požehnanie i všetky potrebné milosti, o ktoré prosíte vo svojich modlitbách.

 
Jozef a Viktória Ulmovci sa narodili a žili v Markowej, nachádzajúcej sa na území Przemyšlskej arcidiecézy. Obaja vyrastali v hlboko veriacich rodinách. Svoj manželský a rodinný život postavili na základoch viery a lásky k Bohu a blížnemu. Spolu so svojimi siedmimi deťmi (vrátane dieťaťa v matkinom lone) podstúpili dňa 24. marca 1944 v Markowej mučenícku smrť za pomoc a poskytnutie útočiska prenasledovaným Židom.
Blahorečenie tejto rodiny sa uskutoční 10. septembra 2023 v Markowej.

Nebeský Otec nám prostredníctvom príkladu ich zodpovedného života a cesty k svätosti:

Informácie

Aktuality o blahorečení

Homília J. Em. kardinála Marcella Semerara, prefekta Dikastéria pre kauzy svätých, ohlásená počas beatifikačnej svätej omše v Markowej

Homília J. Em. kardinála Marcella Semerara, prefekta Dikastéria pre kauzy svätých, ohlásená počas beatifikačnej svätej omše v Markowej

Ks. Martin Tokár
On wrz 18, 2023

Preklad-homilie-J.-Em.-M.-SemeraraStiahnuť Homília kardinála Marcella Semerara, prefekta Dikastéria pre kauzy svätých počas beatifikácie rodiny Ulmovcov v poľskej Markowej 10. septembra 2023 Pred chvíľou sme si vypočuli Ježišove slová na konci podobenstva o milosrdnom Samaritánovi: „Choď, a

TV Lux – relácia U Nikodéma

TV Lux – relácia U Nikodéma

Ks. Martin Tokár
On wrz 18, 2023

Na tomto linku nájdete záznam relácie U Nikodéma, ktorú odvysielala TV Lux dňa 11. septembra 2023. Relácia bola venovaná téme blahorečenia rodiny Ulmovcov. Pozvanie do relácie prijali Richard Kucharčík, tajomník Rady KBS pre rodinu, doc.

Záznam slávnosti blahorečenia rodiny Ulmovcov

Záznam slávnosti blahorečenia rodiny Ulmovcov

Ks. Martin Tokár
On wrz 18, 2023

Na tomto odkaze môžete sledovať záznam beatifikačnej svätej omše z Markowej, ktorá bola odvysielaná prostredníctvom TV LUX. https://www.youtube.com/watch?v=7ZO4ChODcQ4

Rádio Lumen: relácia “Vitaj doma, rodina!”

Rádio Lumen: relácia “Vitaj doma, rodina!”

Ks. Martin Tokár
On lip 18, 2023

Dňa 3. júla 2023 Rádio Lumen odvysielalo reláciu "Vitaj doma, rodina!" na tému Rodina Ulmovcov - Milosrdní samaritáni z Markowej, ktorú moderoval Ondrej Rosík. Relácie sa zúčastnili členovia Dobrovoľníckeho tímu blahorečenia Rodiny Ulmovcov. https://www.lumen.sk/archiv-play/165969

PREV NEXT

Z PASTIERSKÉHO LISTU Przemyšlského metropolitu na Veľký pôst 2023

Jozef a Viktória Ulmovci a ich sedem detí

“V rámci prípravy na dobré prežitie tohto mimoriadneho blahorečenia, sa pokúsme lepšie spoznať túto Rodinu, ktorá neváhala otvoriť dvere svojho srdca a svojho domova ľuďom v núdzi.”

(Arcibiskup Adam Szal)

Médiá

O Ulmovcoch v médiách

Články

No Thumbnail
18
wrz
MartinTokar
Preklad-homilie-J.-Em.-M.-SemeraraStiahnuť Homília kardinála Marcella Semerara, prefekta Dikastéria pre kauzy svätých počas beatifikácie rodiny Ulmovcov v......