|
|
Informacje dla VIP o parkingach i sposobie dotarcia do miejsca na Uroczystość

Informacje dla VIP o parkingach i sposobie dotarcia do miejsca na Uroczystość

Bardzo cieszymy się z przyjęcia zaproszenia na uroczystości beatyfikacji Rodziny Ulmów. Jak wiadomo, odbędzie się ona w dniu 10 września 2023 roku o godz. 10.00 w miejscowości Markowa k. Łańcuta.

Z uwagi na fakt, że jest to miejscowość, do której prowadzą dość wąskie drogi i nie można zorganizować tam parkingów dla samochodów osobowych, Wszyscy dostojni Goście (VIP) zaroszeni imiennie, udający się na Uroczystość Beatyfikacji do Markowej, proszeni są o dotarcie we własnym zakresie do wyznaczonego parkingu w Łańcucie, znajdującego się przy ul. Żardeckiego 5 oraz ul. Armii Krajowej 51 i 51A.

Wszystkich dostojnych Gości prosimy o dokonanie potwierdzenia przybycia w punkcie recepcyjnym, gdzie zostaną przekazane specjalne identyfikatory (w przypadku wcześniejszego otrzymania identyfikatora potwierdzenie przybycia jest również obowiązkowe), umożliwiające wejście do strefy “0”. Następnie prosimy o zajęcie miejsca w podstawionych i oznakowanych autobusach, które zawiozą dostojnych Gości w pobliże placu beatyfikacyjnego. Po przyjeździe do Markowej, oznakowaną drogą, należy udać się w kierunku wejścia na plac, a po przejściu kontroli Służby Ochrony Państwa, udać się do sektora “0”, według wskazań służb porządkowych.

Bardzo prosimy, aby do sektora „0” nie zabierać zbędnych przedmiotów, dużych toreb, a zwłaszcza plecaków (ze względu na skrócenie czasu kontroli). Można zabrać składane parasole bez ostrego zakończenia.

Po zakończonej Mszy św. beatyfikacyjnej, Wszystkich prosimy o pozostanie na swoich miejscach, aby uczestniczyć w transmitowanej modlitwie Anioł Pański prowadzonej przez Papieża Franciszka. Opuszczenie sektora „0” będzie możliwe dopiero po podaniu przez spikera uroczystości stosownego komunikatu. Prosimy o sprawne opuszczenie sektora i realizowanie wskazań służby porządkowej. 

Po wyjściu z sektora, odpowiednio oznakowanymi autobusami dostojni Goście udadzą się do Łańcuta na okolicznościowy obiad.

Po zakończeniu obiadu, z uwagi na małe odległości Goście pieszo udadzą się do miejsca parkowania swoich pojazdów.

Informujemy, że autobusy po napełnieniu będą sukcesywnie wyjeżdżać do Markowej, oddalonej ok. 10 km. Pierwszy autobus z parkingu wyjeżdża nie wcześniej niż ok. godz. 7.30 a ostatni o 8.45.

Mając jednak na uwadze utrudnienia w ruchu drogowym prosimy dostojnych Gości o skorzystanie z jak najwcześniejszych wyjazdów.