Informacje o parkingach i sposobie dotarcia na plac beatyfikacyjny

INSTRUKCJA DLA OSÓB KONSEKROWANYCH WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA BEATYFIKACJĘ

I. Osoby Konsekrowane, które przybywają na beatyfikację autobusami z wiernymi, wraz z nimi udają się do wyznaczonego sektora według otrzymanej karty wstępu. Obowiązują ich wszystkie regulacje dotyczące wiernych obecnych w sektorach A i B.

Informacje o sposobie dojazdu autokarów do parkingu zamieszczone są

II. Wszystkie pozostałe Osoby Konsekrowane przybywające własnym transportem kierują się na parking przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie (ul. Armii Krajowej 57). Pierwszy autobus wyjedzie z parkingu o godz. 7.45, ostatni o godz. 8.45.

III. Z pośród tej grupy Osoby Konsekrowane zaproszone imiennie (Wyżsi Przełożeni Zakonni i jedna Osoba Asystująca) proszeni są o udanie się do punktu recepcyjnego na parkingu w celu odebrania identyfikatora do sektora „0” (o ile nie został wcześniej przekazany). Te Osoby zostaną dowiezione w ten sam sposób na plac beatyfikacyjny. Mogą skorzystać z tych samych autobusów, co wcześniejsza grupa. Osoby Konsekrowane wspomniane w punkcie III (Przełożeni) oprócz ogólnego regulaminu proszone są o zastosowanie się do następujących wskazań:

1. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem).

2. Po przejściu kontroli SOP, Osoby Konsekrowane udają się do sektora „0” według wskazań służb porządkowych. Bardzo prosimy, aby do sektora „0” nie zabierać dużych toreb, a zwłaszcza plecaków (ze względu na skrócenie czasu kontroli). Można zabrać małe, składane parasole bez ostrego zakończenia.

3. W czasie celebracji Eucharystii zakazane jest używanie aparatów oraz telefonów komórkowych i robienie nimi zdjęć, ze względu na świętość celebracji!

4. Po zakończonej celebracji Eucharystii wszyscy pozostają na swoich miejscach i biorą udział w modlitwie Anioł Pański w łączności z Ojcem Świętym. Opuszczają sektor „0” dopiero wtedy, gdy zostaną o tym poinformowani.

5. Prosimy, aby umożliwić wyjście z sektora „0” w pierwszej kolejności biskupom oraz osobom chronionym

6. Toalety znajdują się w sektorze „0”