Markowa: Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów

Obchody Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów przypominają nam trudną postawę naszych przodków i są wezwaniem dla nas wszystkich do wprowadzania w życie przykazania miłości – mówił abp Adam Szal – metropolita przemyski podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów odbywających się w Markowej.

W uroczystości brał udział prezydent Polski Andrzej wraz z małżonką. Prezydent wygłosił okolicznościowe przemówienie, zwracając między innymi uwagę na heroiczną postawę rodziny Ulmów. Podczas obchodów Dnia Pamięci odsłonięto kolejne tabliczki upamiętniające Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej, a także powołano Komitet obchodów towarzyszących beatyfikacji rodziny Umów.

 

W przemówieniu abp Adam Szal odniósł się do wydarzenia poświęcenia i otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów, wskazał, że Rabin Polski umieścił wtedy przy wejściu mezuzę z fragmentem z Pisma Świętego mówiącym o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Odnosząc się do tego wydarzenia abp Szal mówił – naszym obowiązkiem i naszym powołaniem jest miłość Boga i miłość człowieka. Jest to właściwie jedna miłość, gdyż miłość Boga zakłada miłość człowieka, a miłość bliźniego jest związana z miłością do Pana Boga. Naszym zadaniem jest odkrycie tej prawdy i troska o to, by była ona wprowadzana w życie. Przypominamy sobie to prawo tutaj, w niezwykłym miejscu, patrząc na mezuzę i na muzeum, na to miejsce, które jest poświęcone ludziom, którzy przykazanie miłości praktykowali w sposób heroiczny. Wśród nich przypominamy tych, którzy ratowali bliźnich z narażeniem swojego życia, a w sposób szczególny w bieżącym roku uobecniamy tu, Czcigodne Sługi Boże Józefa i Wiktorię Ulmów wraz z ich siedmiorgiem dzieci. Kiedy zastanawiamy się nad siłą sprawczą i motywem heroicznej postawy naszych przodków odpowiedź jest jedna – oni po prostu żyli duchem wiary, w praktyce realizowali zamysł Boży, by w sercu człowieka była miłość Boga i bliźniego. Każdego człowieka, na co w szczególny sposób, zwrócił uwagę sam Chrystus zachęcając do miłości nawet nieprzyjaciół. Wierność temu przykazaniu, konsekwencja w zachowaniu przykazania budzi nieraz zdziwienie, ale przecież od starożytności chrześcijańskiej przecież tak było. Uczniowie uczyli się od Zbawiciela, który na krzyżu przebaczył swoim katom. Obchody Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów przypominają nam trudną postawę naszych przodków i są wezwaniem dla nas wszystkich do wprowadzania w życie przykazania miłości – zakończył abp Adam Szal.

 

Metropolita przemyski podziękował Prezydentowi Polski za promocję rodziny Ulmów, i za objecie patronatem wszystkim uroczystości. Abp Szal uroczyście zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę na uroczystości beatyfikacyjne mające odbyć się 10 września w Markowej.

Picture of Ks. Maciej Flader

Ks. Maciej Flader

Kapłan archidiecezji przemyskiej, współpracownik tygodnika "Niedziela", korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej.