Zaproszenia dla osób życia konsekrowanego

Za pośrednictwem Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich w Polsce, Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski w dniu 12 czerwca 2023 skierował do wszystkich Osób Życia Konsekrowanego zaproszenie do udziału w uroczystości beatyfikacyjnej, która odbędzie się 10 września o godz. 10.00 w Markowej koło Łańcuta (woj. podkarpackie).

W związku z tym Biuro Organizacyjne przekazuje następujące informacje.

Poniższe informacje dotyczą wyłącznie udziału w uroczystościach beatyfikacyjnych dnia 10 września 2023 r.

Na ogólnych zasadach zapraszamy także do wzięcia udziału w dodatkowych wydarzeniach towarzyszących beatyfikacji w sobotę 9 września, szczególnie zapraszamy na wieczorny koncert. Szczegółowy program na stronie: ulmowie.pl

A: INFORMACJE DLA ZAKONÓW MĘSKICH

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, kierując się względami organizacyjnymi, umożliwiającymi możliwie sprawne zapisy i udział w celebracji beatyfikacyjnej Biuro Organizacyjne Uroczystości Beatyfikacyjnych sugeruje, aby zorganizować własny środek transportu w ramach prowincji czy poszczególnych domów/kolegiów zakonnych (najlepiej autokar, bus), który dojedzie do wskazanego (w późniejszym terminie) punktu parkingowego, skąd o godzinie zaproponowanej przez Organizatorów, czcigodni Ojcowie i Bracia zostaną przewiezieni autokarem podstawionym przez Organizatorów do Markowej. Po zakończonych uroczystościach, ten sam autokar dowiezie Ojców/Braci do miejsca parkingowego, gdzie wcześniej został pozostawiony własny środek transportu.

Zgłoszeń należy dokonywać do 15 sierpnia 2023. Należy to uczynić drogą mailową na adres: beatyfikacja@przemyska.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia, Biuro Organizacyjne wysyła do osób zgłaszających karty parkingowe i „identyfikatory” potrzebne do wejście do strefy „0”, a dla ojców (kapłanów) również zapewnienie miejsca w koncelebrze.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko zgłoszonego uczestnika (np. Jan Kowalski SMO),
2. Informację, czy chce uczestniczyć w koncelebrze, czy tylko strefa „0”,
3. Informacje, czy potrzebne jest miejsce parkingowe i dla jakiego pojazdu
4. Adres pocztowy miejsca wysłania identyfikatorów i kart parkingowych. (w porozumieniu z biurem, będzie możliwość odebrania „identyfikatora” w punkcie recepcyjnym na parkingu).
5. Email do szybkiej korespondencji.

Wszyscy uczestnicy powinni posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości z zdjęciem.

Bardzo prosimy, aby do sektora „0” nie zabierać ze sobą dużych toreb, a zwłaszcza plecaków.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Biurze Organizacyjnym lub za pośrednictwem strony internetowej ulmowie.pl

B: INFORMACJE DLA ZAKONÓW ŻENSKICH

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, kierując się zaleceniami organizacyjnymi, umożliwiającymi możliwie sprawne zapisy i udział w Mszy świętej beatyfikacyjnej, Biuro Organizacyjne proponuje jedną z trzech możliwych opcji zorganizowania przyjazdu:

A) Dla zgromadzeń/zakonów żeńskich z terenu archidiecezji przemyskiej proponuje zapisy w ramach wyjazdów parafialnych lub dekanalnych. Zgłoszeń należy dokonywać u miejscowego księdza proboszcza, który z kolei w terminie do 7 sierpnia 2023 zgłasza uczestników do Biura Organizacyjnego. Podobnie Siostry z innych diecezji mogą dołączyć się do grup w ramach wyjazdów parafialnych lub diecezjalnych z innych diecezji.

B) Można dokonać zgłoszeń grupowych (zbiorczych) Sióstr, dokonywanych przez referentkę diecezjalną. W tym przypadku referentka lub delegowana siostra po zebraniu zgłoszeń do 7 sierpnia 2023, zbiorczą listę sióstr z danej diecezji przesyła do biura beatyfikacyjnego, w terminie do 15 sierpnia 2023. Należy to uczynić drogą mailową na adres; beatyfikacja@przemyska.pl

Takie zgłoszenie powinno zawierać:

ilość zgłoszonych osób (Sióstr)
informację dotyczącą środka transportu (parkingi dla autokarów będą stosunkowo najbliżej placu beatyfikacyjnego),
adres miejsca wysłania kart parkingowych i kart wejściowych do sektorów,
Email organizatora do szybkiej korespondencji.

Po otrzymaniu zgłoszenia, Biuro Organizacyjne wysyła do osób zgłaszających karty parkingowe i karty na wejście do poszczególnych sektorów.

C) Dla sióstr, które nie skorzystają z powyższych możliwości (punkt a. i b.) w ramach zakonu/zgromadzenia mogą zorganizować własny środek transportu (najlepiej bus), który dojedzie do punktu parkingowego (wskazanego w późniejszym terminie), skąd o godzinie zaproponowanej przez organizatorów, Siostry zostaną przewiezione autokarem podstawionym przez organizatorów do Markowej. Po zakończonych uroczystościach, ten sam autokar dowiezie Siostry do miejsca parkingowego, gdzie wcześniej został pozostawiony własny środek transportu.

Zgłoszeń należy dokonywać do 15 sierpnia 2023. Należy to uczynić drogą mailową na adres; beatyfikacja@przemyska.pl.

Takie zgłoszenie powinno zawierać:

ilość zgłoszonych osób (Sióstr)
informację dotyczącą środka transportu,
adres miejsca wysłania kart parkingowych i kart wejściowych do sektorów,
Email organizatora wyjazdu do szybkiej korespondencji.

Po otrzymaniu zgłoszenia, Biuro Organizacyjne wysyła do osób zgłaszających karty na wejście do poszczególnych sektorów.

Wyższych Przełożonych i ich asystentki (osoby towarzyszące) zapraszamy do sektora „0”. Jednak ze względów bezpieczeństwa na wejście do strefy „0” konieczne są specjalne „identyfikatory”.

W takim przypadku zgłoszenie winno zawierać:

1. Imię i nazwisko zgłoszonego uczestnika (np. s. Janina Kowalska SMO),
2. Numer PESEL
3. Informacje, czy potrzebne jest miejsce parkingowe i dla jakiego pojazdu
4. Adres pocztowy miejsca wysłania identyfikatorów i kart parkingowych. (w porozumieniu z biurem, będzie możliwość odebrania „identyfikatora” w punkcie recepcyjnym na parkingu).
5. Email do szybkiej korespondencji.

Należy także pobrać ze strony (ulmowie.pl) kwestionariusz dotyczący RODO i wypełniony przesłać pocztą do Biura Organizacyjnego. Można też zeskanowany dokument przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kwestionariusz można pobrać TUTAJ

Wszyscy uczestnicy w sektorze „0” powinni posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości z zdjęciem.

Bardzo prosimy, aby do sektora „0” nie zabierać ze sobą dużych toreb, a zwłaszcza plecaków.

Przykro nam, ale na daną chwilę nie możemy zapewnić wszystkim Siostrom możliwości uczestnictwa w sektorze „0”.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Biurze Organizacyjnym lub za pośrednictwem strony internetowej ulmowie.pl