Informacje dla uczestników z terenu Archidiecezji Przemyskiej

Informacje dotyczące ogólnych zasad uczestnictwa w uroczystościach beatyfikacyjnych w dniu 10.09.2023 i zgłaszania pielgrzymów oraz parkowania autokarów i samochodów osobowych z Archidiecezji Przemyskiej

1. Wierni z Archidiecezji Przemyskiej zgłaszają swój udział w uroczystościach beatyfikacyjnych do księży swojej parafii. Ksiądz proboszcz poinformuje o szczegółach wyjazdu grupowego (skąd, o której godzinie, itd.). W stosownym czasie, po konsultacjach z Biurem Beatyfikacyjnym działającym przy Kurii Metropolitalnej, przekaże zgłoszonym osobom karty wejściowe do sektora i informację o miejscu parkingowym.

2. Pielgrzymi indywidualni wybierający się własnymi środkami transportu, również proszeni są o zgłoszenie swojego udziału w uroczystościach beatyfikacyjnych do miejscowego księdza w celu otrzymania od niego kart wstępu do wyznaczonych sektorów.

3. Wiernych z pobliskich parafii zachęcamy do uczestnictwa w pieszych pielgrzymkach do miejsca uroczystości. Uczestnicy pielgrzymek po wcześniejszym zgłoszeniu u ks. proboszcza, za jego pośrednictwem otrzymają także indywidualne karty wejścia do wyznaczonych sektorów.

4. Zgłoszeń, zarówno indywidualnych jak i grupowych, do księży proboszczów z parafii miejsca zamieszkania należy dokonywać do 31 lipca br.

5. Wejście do sektorów będzie możliwe wyłącznie z kartą wstępu. Osoby, które nie będą ich miały, zobowiązane są do ich pobrania w punktach recepcyjnych w pobliżu miejsca beatyfikacji, ale w tym przypadku muszą liczyć się z tym, iż zostaną skierowane do sektora najbardziej oddalonego od ołtarza. Osoby, które nie posiadają kart wstępu nie zostaną wpuszczone do sektorów.

6. Z powodu bardzo ograniczonych możliwości komunikacyjnych w dniu 10 września br. na drogach w Markowej i drogach dojazdowych do Markowej planuje się wyznaczenie miejsc postojowych dla autobusów, skąd wierni na miejsce uroczystości udawać się będą pieszo wyznaczonymi trasami. Autobusy pozostaną na tych miejscach do zakończenia uroczystości i stamtąd, po powrocie wiernych, drogami wskazanymi przez służby porządkowe udadzą się w drogę powrotną.

Miejsca postojowe zostaną wyznaczone wyłącznie na drogach:

z kierunku Łańcut-Albigowa – droga powiatowa 1544
z kierunku Przeworsk-Gać – droga powiatowa 1543
z kierunku Przemyśl-Kańczuga – droga wojewódzka 881

Takie rozwiązanie umożliwi umiejscowienie początku parkingów od miejsca uroczystości w odległości od 1 km.

Po zakończeniu zgłaszania autokarów, w celu uniknięcia zbędnych utrudnień w ruchu drogowym, zostaną przekazane szczegółowe informacje o miejscach postojowych dla poszczególnych autokarów.

Parkowanie samochodów osobowych będzie możliwe wyłącznie w miejscowościach sąsiednich i dotarcie do miejsca uroczystości odbywać się będzie pieszo po wyznaczonych trasach.

Stąd też usilnie zachęcamy do korzystania z przyjazdów grupowych autokarami.

7. Przyjazd należy tak zaplanować, aby zająć miejsca w wyznaczonym sektorze do godz. 8.00. (względy bezpieczeństwa, a jednocześnie o tej godzinie rozpocznie się program uroczystości beatyfikacyjnych) Należy przewidzieć czas pieszego dojścia od zaparkowanego autobusu do placu beatyfikacyjnego, a więc odległość od 1 km do 4 km)