Informacje dla uczestników spoza Archidiecezji Przemyskiej (wydłużony termin zgłoszeń)

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH ZASAD UCZESTNICTWA W UROCZYSTOŚCIACH BEATYFIKACYJNYCH W DNIU 10.09.2023 I ZGŁASZANIA PIELGRZYMÓW ORAZ PARKOWANIA AUTOKARÓW I SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPOZA ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Uwaga: Informacja ta dotyczy pielgrzymów spoza archidiecezji przemyskiej i obejmuje wiernych, którzy nie otrzymali imiennych zaproszeń, więc należą to tzw. ruchu pielgrzymkowego.

1. Wierni z danej diecezji zgłaszają swój udział poprzez wydział duszpasterski własnej kurii, wg zasad ustalonych przez jego księdza dyrektora. Dotyczy to zarówno pielgrzymów indywidualnych, jak i grupowych. Ze względu na liczne prośby o przedłużenie terminu zapisów, organizatorzy uroczystości uruchomili możliwość zgłaszania się do 31 lipca 2023, o ile zaakceptują to wydziały duszpasterskie poszczególnych diecezji. Nadal aktualna jest zasada, że wyjazdy na beatyfikację (zarówno grupowe jak i indywidualne) powinny być zgłoszone do kurii diecezjalnej, gdyż tam zostaną przesłane karty wstępu/ identyfikatory.

2. Biuro przygotowań do beatyfikacji po otrzymaniu wypełnionego formularza z poszczególnych diecezji, wyśle w stosownym czasie, na wskazany w nim adres, zamówioną ilość kart wstępu do sektorów, karty parkingowe z zaznaczoną drogą dojazdu do parkingu, a także identyfikatory dla kapłanów do koncelebry.

3. W przypadku korekty dotychczasowych zgłoszeń podanych przez koordynatora z diecezji (ze względu na wydłużony termin), bardzo prosimy koordynatorów o wyraźne zaznaczenie w emailu skierowanym do biura beatyfikacyjnego ilość DODATKOWYCH osób, autokarów, osób indywidualnych w celu wprowadzenia stosownych korekt.

4. Wejście do sektorów będzie możliwe wyłącznie z kartą wstępu. Osoby, które nie będą ich miały, zobowiązane są do ich pobrania w punktach recepcyjnych w pobliżu miejsca beatyfikacji, ale w tym przypadku muszą liczyć się z tym, iż zostaną skierowane do sektora najbardziej oddalonego od ołtarza. Osoby, które nie posiadają kart wstępu nie zostaną wpuszczone do sektorów.

5. W miejscach oddalonych organizatorzy przewidują transmisję na telebimach.

6. Z powodu bardzo ograniczonych możliwości komunikacyjnych w dniu 10 września br. na drogach w Markowej i drogach dojazdowych do Markowej planuje się wyznaczenie miejsc postojowych dla autobusów, skąd wierni na miejsce uroczystości udawać się będą pieszo wyznaczonymi trasami. Autobusy pozostaną na tych miejscach do zakończenia uroczystości i stamtąd, po powrocie wiernych, drogami wskazanymi przez służby porządkowe udadzą się w drogę powrotną.

Miejsca postojowe zostaną wyznaczone wyłącznie na drogach:

  • * z kierunku Łańcut-Albigowa – droga powiatowa 1544

  • * z kierunku Przeworsk-Gać – droga powiatowa 1543

  • * z kierunku Przemyśl-Kańczuga – droga wojewódzka 881

Takie rozwiązanie umożliwi umiejscowienie początku parkingów od miejsca uroczystości w odległości od 1 km.

Po zakończeniu zgłaszania autokarów, w celu uniknięcia zbędnych utrudnień w ruchu drogowym, zostaną przekazane szczegółowe informacje o miejscach postojowych dla poszczególnych autokarów.

7. Parkowanie samochodów osobowych będzie możliwe wyłącznie w miejscowościach sąsiednich i dotarcie do miejsca uroczystości odbywać się będzie pieszo po wyznaczonych trasach.

Stąd też usilnie zachęcamy do korzystania z przyjazdów grupowych autokarami.

8. Przyjazd należy tak zaplanować, aby zająć miejsca w wyznaczonym sektorze do godz. 8.00. (należy przewidzieć czas pieszego dojścia od zaparkowanego autobusu do placu beatyfikacyjnego, a więc odległość od 1 km do 4 km)

9. Organizatorzy uroczystości beatyfikacyjnych nie zapewniają noclegów dla pielgrzymów.

Dodatkowe informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie ulmowie.pl.