Duchowość

Mocni nadzieją

Współczesny świat bardzo mocno kuszony jest przeciwko cnocie nadziei. Kiedy jej zabraknie, pojawia się rozpacz, a ona jest największą pokusą współczesnego człowieka. Dopóki nosimy nadzieję w sercu, nie ulegniemy rozpaczy […]