Biuro NIE oczekuje na imienne dane pielgrzymów

W związku z napływającymi informacjami o konieczności przekazania do Biura Beatyfikacyjnego listy imiennej pielgrzymów informujemy, że takie dane nie są potrzebne dla Biura i Biuro nigdy nie informowało o takiej konieczności. Potrzebne są jedynie imię i nazwisko kapłana, który chce uczestniczyć w koncelebrze.

Inne zasady dotyczą Gości zaproszonych imiennie. Te zasady podawane są na bieżąco w zakładce „informacje dla gości zaproszonych imiennie”.

Być może, że dane imienne Pielgrzymów są potrzebne do ubezpieczenia podróży autokarem. Jednak ta kwestia nie wchodzi w zakres działania Biura, a dotyczy organizatora pielgrzymki.