Instrukcja liturgiczna dla kapłanów wybierających się na beatyfikację

INSTRUKCJA LITURGICZNA DLA KAPŁANÓW WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA BEATYFIKACJĘ CZCIGODNYCH SŁUG BOŻYCH JÓZEFA I WIKTORII ULMÓW, MAŁŻONKÓW, I ICH SIEDMIORGA DZIECI

Uwagi wstępne:

1. Koncelebransi zabierają ze sobą dowód potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem).

2. Zaleca się także, aby księża zabrali ze sobą aktualny celebret.

3. Księża zabierają ze sobą albę, cingulum i stułę koloru białego (nie złota)! Kapłani, którzy będą zajmować miejsce przy ołtarzu oraz otrzymają ornat zostaną o tym oddzielnie poinformowani.

4. Zasadniczo zachęcamy księży do przyjazdu autobusami z wiernymi. Dla księży, dla których jest to niemożliwe, organizatorzy umożliwiają parking dla samochodów osobowych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie (ul. Armii Krajowej 57). Z tego miejsca autobusami zostaną zawiezieni do Markowej (pierwszy autobus wyjedzie z parkignu o godz. 7.45, ostatni o godz. 8.45). Po celebracji ten sam autobus przywiezie ich z powrotem na parking.

5. Po przejściu kontroli SOP, księża udają się na miejsce dla koncelebry (do sektora „0”) według wskazań służb porządkowych. Bardzo prosimy, aby do sektora „0” nie zabierać dużych toreb, a zwłaszcza plecaków (ze względu na skrócenie czasu kontroli). Można zabrać małe, składane parasole bez ostrego zakończenia.

6. Po dotarciu do sektora „0” ubierają szaty liturgiczne i oczekują na rozpoczęcie Eucharystii. Od tego momentu nie wolno opuszczać sektora „0”! (Toalety znajdują się w sektorze „0”)

Uwagi dotyczące celebracji Eucharystii:

1. Msza św. będzie sprawowana w języku łacińskim. Teksty z obrzędem zostaną rozdane przy wejściach do sektorów. Modlitwa eucharystyczna II.

2. W czasie celebracji Eucharystii zakazane jest używanie aparatów oraz telefonów komórkowych i robienie nimi zdjęć, ze względu na świętość celebracji!

3. Komunia św. dla kapłanów znajdujących się w sektorze „0” – Wszyscy kapłani pozostają na swoich miejscach. Z Komunią świętą (Ciało Pańskie i Krew Pańską); do kapłanów podejdą diakonii, akolici.

4. Kapłani poproszeni do udzielania Komunii św. wiernym, udają się do namiotu z Najświętszym Sakramentem, tam otrzymują puszkę z Najświętszym Sakramentem i udają się do sektorów i miejsc wskazanych przez służby porządkowe. Kapłanom towarzyszy posługujący z parasolem.

5. Kapłani po zakończeniu rozdawania Komunii św. wracają do namiotu z Najświętszym Sakramentem, tam pozostawiają Ciało Pańskie i następnie udają się na swoje miejsce (wcześniej zajmowane) do sektora „0”.

6. Po zakończonej celebracji Eucharystii wszyscy kapłani pozostają na swoich miejscach i biorą udział w modlitwie Anioł Pański w łączności z Ojcem Świętym. Opuszczają sektor „0” dopiero wtedy, gdy zostaną o tym poinformowani.

7. Prosimy, aby umożliwić wyjście z sektora „0” w pierwszej kolejności biskupom oraz osobom chronionym.