Muzeum Ulmów w Markowej

Rodzina Ulmów w literaturze

Otwarcie 17 marca 2016 r. Muzeum Polaków Ratują- cych Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej przyczyniło się do rozpowszechniania wiedzy na temat tej wyjątkowej rodziny. Za sprawą mediów, Insty- tutu Pamięci Narodowej oraz osób zaangażowanych coraz więcej ludzi uświadamia sobie, kim byli Wiktoria i Józef Ulmowie.

Warto przeczytać całość pracy Pani Ewy Nowak zamieszczonej w internecie.