Porozumienie Archidiecezji Przemyskiej i gminy Markowa w sprawie beatyfikacji rodziny Ulmów

Archidiecezji przemyska oraz gmina Markowa podpisały wspólne porozumienie rozpoczynające formalną współpracę przy organizacji beatyfikacji Rodziny Ulmów.

Wydarzenie miało miejsce w Centrum Kultury Gminy w Markowej, w dniu 21.03.2023 roku. Archidiecezję przemyska reprezentował metropolita przemyski abp Adam Szal, natomiast gminę Markowa, wójt Mirosław Mac.

– Mając na uwadze zbliżającą się beatyfikację Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z siedmiorgiem dzieci, która będzie miała miejsce 10 września 2023 roku o godz. 10 w Markowej – miejscowości, gdzie żyli i ponieśli śmierć męczeńską, uwzględniając fakt wysokiej rangi tego wydarzenia w wymiarze nie tylko religijnym, ale też państwowym, co wiąże się z obecnością najważniejszych osób władzy kościelnej i państwowej naszego kraju, a także tysięcy wiernych, zasadnym jest podjęcie współpracy pomiędzy sygnatariuszami porozumienia w celu zapewnienia odpowiedniej organizacji planowanego wydarzenia – można przeczytać w dokumencie.

Podczas uroczystego podpisania intencyjnego dokumentu, jego Sygnatariusze zobowiązali się do wzajemnego współdziałania przy organizacji i przebiegu planowanej beatyfikacji, udzielania sobie wzajemnego wsparcia i udostępniania posiadanych zasobów. Oprócz wspomnianych Sygnatariuszy, w uroczystości wzięli udział Radni Gminy Markowa, przedstawiciele duchowieństwa przemyskiego, Komitetu Przygotowującego Uroczystości Beatyfikacyjne, przedstawiciele Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz lokalnej społeczności. W okolicznościowych przemówieniach, obie strony z wielką życzliwością wypowiadały się o planowanej uroczystości, o potrzebie wzajemnego wsparcia, które służyć będzie dobru, zarówno w wymiarze życia cywilnego jak i religijnego.

Beatyfikacja rodziny Ulmów odbędzie się 10 września o godz. 10 w Markowej – miejscu życia i męczeńskiej śmierci rodziny Ulmów.

Ks. Maciej Flader