Ogłoszenia dla gości zaproszonych imiennie

Ponieważ ze względów bezpieczeństwa konieczne są niektóre dane osobowe, o których mowa w załączonej do zaproszenia “karteczce”, dlatego w myśl przepisów RODO – Dz.Urz. UE L 119, s. 1, potrzebujemy zgody na ich przetwarzanie w celu i zakresie niezbędnym do: przygotowania i realizacji wydarzenia – beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich siedmiorgiem dzieci.

ZGODĘ NALEŻY WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB MAILOWĄ PRZESŁAĆ NA ADRES BIURA UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNEJ

Adres pocztowy

BIURO UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNEJ

Plac Katedralny 4a
37-700 PRZEMYŚL