Konieczność otrzymania identyfikatorów

Biuro Beatyfikacyjne informuje, że zgodnie z dołączoną do zaproszenia informacją, wolę uczestnictwa w Uroczystości Beatyfikacji należy potwierdzić w Biurze Beatyfikacyjnym, przesyłając stosowny formularz, dostępny na stronie: https://ulmowie.pl/ogloszenia-dla-gosci-zaproszonych-imiennie/.

Dane, o których tam mowa (Imię i nazwisko, Pesel) wymagane są do otrzymania specjalnego identyfikatora, umożliwiającego wejście do sektora „0”. Jest on zabezpieczany przez Służbę Ochrony Państwa ze względu na obecność tam Osób chronionych ustawą.

Brak potwierdzenia uczestnictwa w Biurze, uniemożliwi przygotowanie identyfikatora. W takim przypadku uczestnictwo będzie możliwe jedynie poza strefą „0”.

Wprawdzie termin potwierdzania minął, ale oczekujemy jeszcze na potwierdzenia do 25 sierpnia 2023.