„Do chwały nieba drogą ośmiu błogosławieństw” – NOWENNA

Na dziewięć dni przed beatyfikacją Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga Dzieci, w archidiecezji przemyskiej rozpocznie się nowenna stanowiąca duchowe i bezpośrednie przygotowanie wiernych do tego ważnego wydarzenia wiary.

Trwać będzie od 1 do 9 września. Nowenna, w myśl zalecenia metropolity przemyskiego abpa. Adama Szala, ma być przeżywana i celebrowana we wszystkich parafiach i rektoratach archidiecezji przemyskiej. Trwajmy na modlitwie, zarówno razem z parafianami, jak i we wspólnotach kapłańskich i zakonnych.

Mottem Nowenny będzie hasło: „Do chwały nieba drogą ośmiu błogosławieństw”. Jak zauważa ks. prof. Stanisław Haręzga – autor materiałów duszpasterskich i Moderator Apostolatu Biblijnego Archidiecezji Przemyskiej: „Nie chodzi bowiem o to, aby historia i męczeństwo rodziny Ulmów jedynie nas poruszało i budziło podziw, ale inspirowało i umacniało do podobnego im mężnego pójścia za Chrystusem w kierunku świętości, do chwały nieba. (…). Nowenna została oparta na ośmiu błogosławieństwach Jezusa z Kazania na Górze (Mt 5,3-12). Stanowią one bowiem zwartą propozycję drogi do świętości i wiecznego szczęścia w niebie (…). Męczennicy z Markowej przeszli tę drogę w stopniu heroicznym, czego potwierdzeniem będzie ich beatyfikacja. Bezpośrednio przygotowując się do przeżycia tej uroczystości, przez nowennę będziemy poznawać nie tylko przesłanie poszczególnych błogosławieństw, ale również sposób ich realizacji przez rodzinę Ulmów. To dzięki niej staną się dla nas wzorem do naśladowania, a zarazem nauczycielami życia wiarą według Jezusowych błogosławieństw.” (Do chwały nieba drogą ośmiu błogosławieństw. Nowenna przed beatyfikacją męczenników z Markowej. Materiały duszpasterskie. Słowo wstępne, s.2)

Proszę, aby kapłani, kierując się dobrem wiernych i roztropnością duszpasterską, włączyli modlitwę nowennową w porządek codziennych celebracji liturgicznych. Proponuje się, aby połączyć ją z codziennie sprawowaną Mszą świętą.

Szczegółowe zalecenia i propozycje co do formy i sposobu jej przeprowadzenia, zostały zawarte w przygotowanych materiałach duszpasterskich, które w wersji drukowanej będą dostępne w Kurii Metropolitalnej w Przemyślu po 20 sierpnia. Księża, którzy nie mają możliwości odebrania materiałów w Przemyślu, będą mogli to uczynić podczas kongregacji katechetycznych (28- 30 sierpnia br.).

Bardzo proszę, aby w niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie nowenny, tj. 27 sierpnia, w ogłoszeniach parafialnych poinformować wiernych o jej rozpoczęciu, porządku celebracji i zachęcić do licznego udziału.

Wydarzenie beatyfikacyjne zaplanowane na dzień 10 września br. oraz jego duchowe owoce zrodzone z Bożej łaski i naszego zaangażowania, ufnie polecajmy w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

Ks. Jan Szeląg
Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Przemyślu