W kierunku beatyfikacji

Papież Franciszek potwierdził dekret o męczeństwie sług Bożych Józefa i Wiktorii UImów z dziećmi z Markowej na Podkarpaciu.

Data i miejsce beatyfikacji sług Bożych z Markowej zostanie podana w późniejszym terminie. Uroczyste ogłoszenie tego faktu miało miejsce w domu biskupów przemyskich.

Na początku abp Adam Szal odczytał dekret Stolicy Apostolskiej, w którym papież Franciszek potwierdził dekret o męczeństwie rodziny Ulmów z Markowej. „Pragniemy z radością poinformować, że w dniu dzisiejszym Prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych Kardynał Marcello Semeraro w czasie audiencji przedłożył Ojcu Świętemu Franciszkowi do ostatecznej aprobacji wnioski Sesji Zwyczajnej Kardynałów i Biskupów Członków Dykasterii odnośnie męczeństwa Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi. Ojciec Święty – po wysłuchaniu informacji nt. życia i okoliczności śmierci Sług Bożych oraz streszczenia poszczególnych etapów ich procesu beatyfikacyjnego – potwierdził opinię Kardynałów i Biskupów i polecił Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych opublikowanie odnośnego dekretu o męczeństwie Sług Bożych z Markowej” – czytamy w dekrecie.

Następnie metropolita przemyski polecił wszystkim diecezjanom modlitwę w intencji dobrego przeżycia uroczystości beatyfikacyjnych. – Przyjmując w duch wdzięczności Panu Bogu dzisiejszą decyzję papieża o beatyfikacji sług Bożych z Markowej, polecamy modlitwie wszystkich kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz diecezjan intencje dobrego przeżycia uroczystości beatyfikacyjnych oraz wielu i trwałych owoców wyniesienia do chwały ołtarzy rodziny Ulmów – powiedział abp Szal.

Jak wskazuje postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Witold Burda, ich codzienne życie było przeniknięte duchem Ewangelii: – W codziennym życiu rodziny Ulmów widać głęboką troskę o chrześcijańską atmosferę w domu, życzliwość i otwartość w relacjach. Dotyczyło to najpierw ich relacji małżeńskiej. Była ona nacechowana zrozumieniem, uzupełnianiem się, wspieraniem w trosce o siebie i o dom, a także budowaniem komunii małżeńskiej. Owocem tego była troska o wychowanie dzieci oraz otwartość na nowe życie, jakim ich Bóg obdarzał. Na kanwie swojej komunii małżeńskiej budowali swoją miłość rodzicielską, zaangażowanie w dobre wychowanie dzieci oraz atmosferę i relacje, które panowały w domu – referuje kapłan.

Jak dodaje, Józef i Wiktoria byli niezwykle szanowani w Markowej, a zarazem znani z gotowości do pomocy każdemu człowiekowi. – W Markowej rodzina Ulmów miała opinię niezwykle otwartych na drugiego człowieka. Świadkowie procesu diecezjalnego podkreślają w zeznaniach, że ten dom był zawsze otwarty na innych. U Ulmów każdy mógł znaleźć pomoc. Oni dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem. Wiemy, że Józef miał bardzo szerokie zainteresowania takie jak: fotografia, praca na roli, uprawa jabłoni. Dużo czytał na ten temat i chętnie dzielił się swoją wiedzą. Serdeczność i otwartość na drugiego człowieka to charakterystyczne cechy rodziny Ulmów. Należy dodać, że pomoc, którą okazywali innym, była świadczona bez rozgłosu i bezinteresownie, dlatego też cieszyli się oni szacunkiem i uznaniem – podkreśla ks. Witold Burda.

29 września 1994 r. – pierwsza sesja dochodzenia diecezjalnego dotyczącego sług Bożych ks. Henryka Szumana i 121 Towarzyszy;

17 września 2003 r. – 25 kwietnia 2008 r. – odbył się proces rogatoryjny, który miał na celu zebranie zeznań świadków oraz dokumentacji dotyczącej domniemanego męczeństwa rodziny Ulmów;

24 maja 2011 r. – zakończył się diecezjalny proces dotyczący całej grupy 89 domniemanych męczenników II wojny światowej;

20 lutego 2017 r. – na wniosek abp. Adama Szala Dykasterium Stolicy Apostolskiej wyłączyło z procesu sługi Bożego Henryka Szumana i 88 Towarzyszy, sprawy sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga dzieci umożliwiając osobny proces;

lipiec 2020 r. – ukończono prace nad Positio;

16 lutego 2021 r. – przedłożono Positio ocenie od strony historycznej;

22 lutego 2022 r. – Positio była przedmiotem dyskusji teologicznej dziewięciu konsultorów teologów;

6 grudnia 2022 r. – kardynałowie i biskupi (członkowie Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych) dokonali całościowej oceny sprawy;

17 grudnia 2022 r. – wnioski kardynałów i biskupów, równoznaczne z orzeczeniem, zostały w czasie audiencji przedłożone przez prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro papieżowi Franciszkowi do ostatecznej aprobacji. Papież zatwierdził dekret o męczeństwie rodziny Ulmów.

źródło wpisu: Niedziela Przemyska