Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach

SŁUDZY BOŻY – RODZINA ULMÓW

REGULAMIN

 1. Organizatorzy Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach – Sługach Bożych: Rodzinie Ulmów:
 • Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;
 • Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym;
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, oddziały wPrzemyślu i Krośnie.
 1. Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach organizowana jest z racji szerzenia znajomości heroicznego zachowania Sług Bożych Rodziny Ulmów i zaplanowanej ich beatyfikacji 10 września 2023 r. w Markowej.
 2. Olimpiada jest organizowana dla młodzieży szkół średnich znajdujących się na terenie Archidiecezji Przemyskiej.
 3. Olimpiada składa się z dwóch etapów.
 4. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony 13 kwietnia 2023 roku w szkołach.
 5. W zespołach szkół etap szkolny olimpiady organizuje się w każdym rodzaju szkoły średniej oddzielnie:
 • liceum ogólnokształcące;
 • technikum;
 • szkoła branżowa.
 1. Do drugiego etapu (finału) awansuje:
 • jedna osoba, jeśli w etapie szkolnym uczestniczyło do 7 uczniów;
 • dwie osoby, jeśli w etapie szkolnym brało udział od 8 do 15 uczniów;
 • trzy osoby, jeśli w etapie szkolnym uczestniczyło więcej niż 15 uczniów.
 1. Warunkiem zakwalifikowania do finału uczniów, o których mowa w paragrafie 7 jest uzyskanie wyniku co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.
 2. Drugi etap (finał) będzie etapem pisemnym i odbędzie się 25 maja 2023 roku w Parafii pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie (ul. Górne 1, aula w dolnej części kościoła) o godz. 10.00.
 3. Jeżeli wynik punktowy w finale jest taki sam u kilku osób, Komisja Diecezjalna bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych przez te osoby w etapie szkolnym.
 4. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego:
  – Samarytanie z Markowej – dr Mateusz Szpytma (do pobrania poniżej);
  – biografia Rodziny Ulmów zamieszczona na stronie ulmowie.pl.
 5. Obowiązująca literatura do etapu drugiego (finału):
  – materiały z etapu pierwszego;
  – Mateusz Szpytma, Jarosław Szarek, Rodzina Ulmów, Kraków 2014.
 1. Skład JURY do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
 2. Patronami honorowymi olimpiady są: JE. Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski oraz Ks. Dariusz Wilk, Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
 3. Nagrody i wyróżnienia:
 • za pierwszy etap – zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub ks. proboszcza)
 • za finał – dla każdego uczestnika przewidziana jest nagroda książkowa, a dla laureatów przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe.
 1. Zgłoszenie osób do etapu drugiego (finału) winno nastąpić nie później niż do 25 kwietnia 2023 r. roku na adres Wydziału Nauki Katolickiej w Przemyślu.
 2. Odpowiedzialnym za organizację Olimpiady jest ks. dr hab. Waldemar Janiga – dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu Olimpiady.

Adres do korespondencji:

Ks. Waldemar Janiga, Plac Katedralny 4a, 37 -700 Przemyśl, kom. 883 325 899, e-mail: wnk@przemyska.pl

Do pobrania: