Modlitwa za rodziny o życie według ośmiu błogosławieństw

Błogosławiony bądź Boże, który wezwałeś rodzinę Józefa i Wiktorii do ewangelicznego ubóstwa. Naucz rodziny nie pokładać ufności w dobrach tego świata i broń je przed chciwością.

W: Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki.

Błogosławiony bądź Boże, który ofiarowałeś im łaskę samarytańskiego współczucia. Daj łaskę pocieszenia rodzinom doświadczającym jakiegokolwiek strapienia.

W: Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki.

Błogosławiony bądź Boże, który dałeś Rodzinie Ulmów wieść życie ciche. Ustrzeż rodziny od pragnienia ziemskiej chwały.

W: Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki.

Błogosławiony bądź Boże, który sprawiłeś, że Błogosławieni Męczennicy tęsknili za sprawiedliwością. Niech nasze rodziny ufnie przyjmują Twoją wolę i dają świadectwo wiary.

W: Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki.

Błogosławiony bądź Boże, który nauczyłeś ich miłości miłosiernej. Prosimy, aby rodziny miłosierdzia doświadczały i miłosierdzie czyniły.

W: Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki.

Błogosławiony bądź Boże, który dałeś Dzieciom Ulmów serca czyste. Spraw, aby rodziny wychowywały dzieci do miłości, która znajduje szczęście w dawaniu.

W: Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki.

Błogosławiony bądź Boże, który dałeś Rodzinie Józefa i Wiktorii żyć w pokoju ze wszystkimi. Wlej w życie rodzin zgodę i przebaczenie.

W: Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki.

Błogosławiony bądź Boże, który umocniłeś Błogosławionych Męczenników, gdy cierpieli prześladowanie dla sprawiedliwości. Naucz rodziny cierpliwości i męstwa.

W: Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki.

 

Przez wstawiennictwo Błogosławionych Józefa i Wiktorii z Dziećmi błogosław Boże naszym rodzinom, aby wpatrzone w przykład Męczenników, odnajdywały radość w codziennych czynach miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.