Zaproszenie Metropolity Przemyskiego dla księży

Informacja Metropolity Przemyskiego dla księży z archidiecezji przemyskiej w związku z beatyfikacją Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga Dzieci.

W najbliższym czasie Kościół w Polsce, a w szczególności archidiecezja przemyska przeżywać będzie niezwykle ważne wydarzenie wiary, beatyfikację czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga Dzieci. Odczytujemy to wydarzenie w kluczu Bożej Opatrzności i znaków czasu, które Bóg w swojej łaskawości pozostawia naszemu pokoleniu jako dar i zadanie, dzięki któremu możemy i winniśmy stać się apostołami heroicznych postaw chrześcijańskich, kształtowanych mocą nauki płynącej z Ewangelii.

Metropolita Przemyski – abp Adam Szal zaprasza księży z archidiecezji przemyskiej do udziału w uroczystości beatyfikacyjnej, która odbędzie się 10 września o godz. 10.00 w Markowej.   Mszy świętej beatyfikacyjnej w imieniu Papieża Franciszka przewodniczył będzie KARD. MARCELLO SEMERARO.

Ksiądz Arcybiskup zaproszeniem obejmuje kapłanów pełniących wszystkie funkcje i urzędy w Archidiecezji, czy poza nią. W tym także: misjonarzy, wykładowców akademickich, księży emerytów i rezydentów, także i tych zamieszkujących poza terenem naszej Archidiecezji.

Uwzględniając wymogi bezpieczeństwa i zobowiązania z nich wynikające, kapłani którzy planują celebrować Mszę świętą beatyfikacyjną, zobowiązani są do zgłoszenia swojego imienia i nazwiska do Biura Beatyfikacyjnego za pomocą poczty elektronicznej (email: beatyfikacja@przemyska.pl), telefonicznie lub osobiście, do dnia 15 sierpnia br. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej ulmowie.pl. W przypadku braku imiennego zgłoszenia i bez odpowiedniego identyfikatora, nie będą mogli wejść do sektora przeznaczonego dla koncelebransów. Koniecznym jest, aby koncelebransi zabrali ze sobą dowód potwierdzający tożsamość. Zaleca się także, aby księża zabrali ze sobą aktualny celebret, albę i stułę.

Kapłani z archidiecezji przemyskiej, którzy już dokonali imiennego zgłoszenia zapisując się w ramach wyjazdów dekanalnych, nie czynią tego ponownie.