Ogłoszenia dla osób zaproszonych imiennie

PROSIMY, ABY DO SEKTORA "0" NIE ZABIERAĆ BUTELEK Z WODĄ. ORGANIZATORZY ZAPEWNIĄ BUTELKI Z WODĄ DLA PRZYBYWAJĄCYCH DO TEGO SEKTORA!

Archidiecezja Przemyska

Konieczność otrzymania identyfikatorów

Biuro Beatyfikacyjne informuje, że zgodnie z dołączoną do zaproszenia informacją, wolę uczestnictwa w Uroczystości Beatyfikacji należy potwierdzić w Biurze Beatyfikacyjnym, przesyłając stosowny formularz, dostępny na stronie: https://ulmowie.pl/ogloszenia-dla-gosci-zaproszonych-imiennie/. Dane, o których tam mowa (Imię i nazwisko,

Czytaj więcej »