Duchowość Rodziny Ulmów

Archidiecezja Przemyska

Ideologia a sumienie

Wydarzenia minionego wieku bardzo dobitnie pokazały, jak niebezpieczne może być ślepe zawierzenia jakiejś ideologii. Totalitaryzmy XX wieku, powołując się na majestat prawa i stosując, właściwy prawu świeckiemu, aparat przymusu dążyły

Czytaj więcej »