footer_slovakia

“Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.” (Jn 15, 13)

Kontakt:

Rada KBS pre rodinu
Kapitulská 11, 814 99 Bratislava
……………………………………………
Dominikánske námestie 2/A
P.O. Box G-13, 043 43 Košice

o. Martin Tokár

© 2023 ulmowie.pl. Všetky práva vyhradené.

Realizácia a správa: Ks. Ireneusz Baran