Przykład i wzór do naśladowania

Ponieśli śmierć męczeńską wraz z siedmiorgiem dzieci (w tym dziecko w łonie matki) za pomoc i udzielenie schronienia prześladowanym Żydom w dniu 24 marca 1944 roku w Markowej.

Zostali beatyfikowani 10 września 2023 roku w Markowej.

Pan Bóg przez przykład ich odpowiedzialnego życia i drogi do świętości: