Vybrané publikácie

o Rodine Jozefa a Viktórie Ulmovcov

M. E. Szulikowska, Wiktoria Ulma - Opowieść o miłości. wydawnictwo Rafael, Kraków 2023.

S každou stránkou tejto knihy čitateľ objavuje osobnosť Viktórie ako výnimočnej ženy. Na prvý pohľad trochu zatienená osobou svojho charizmatického manžela sa Viktória javí ako žena a matka, ktorá tvorila pozadie celej rodiny. Vo svojom bežnom každodennom živote, poznačenom oddanosťou Bohu a druhým ľuďom, prinášala atmosféru pokoja, láskavosti a citlivosti. Hoci na niektorých fotografiách akoby chýbala, starostlivo a dôkladne vnímala potreby druhých a s veľkým odhodlaním sa im snažila podať pomocnú ruku. Príbeh Viktórie Ulmovej obsiahnutý na stránkach tejto publikácie nás tak nenápadne pozýva do sveta nadčasových hodnôt.

Maria Elżbieta Szulikowska – Markowskie bociany – Opowieść o bohaterskiej Rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2017.

Autorka knihy s mimoriadnou citlivosťou približuje osud rodiny Ulmovcov, ich život, vieru, dozrievanie k svätosti, každodenný život realizovaný v rytme modlitby, a napokon ich hrdinský postoj korunovaný mučeníckou smrťou. Veľkým prínosom publikácie sú fotografie zachytávajúce hrdinov, ako aj fotografie, ktorých autorom je sám Jozefa Ulma. Autorka tiež približuje ďalšie spomienky na hrdinskú rodinu až po otvorenie Múzea rodiny Ulmovcov zachraňujúcej Židov počas druhej svetovej vojny, ktoré poukazujú na stále živú pamiatku a na potrebu objavovať veľkosť “milosrdných samaritánov z Markovej”.

Maria Elżbieta Szulikowska – Boso do nieba – opowieść o Rodzinie Ulmów, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2023.

Bohato ilustrovaný príbeh pre deti zachytáva život Jozefa a Viktórie Ulmovcov a ich detí. Autorka vlastným poetickým a odľahčeným spôsobom približuje každodenný život hrdinov druhej svetovej vojny – rodiny Ulmovcov. Publikácia určená najmenším odkrýva tajomstvo svätosti, ktorá je neodmysliteľne spojená s radosťou zo seba navzájom, s vďačnosťou za každý deň a s úctou, v ktorej Ulmovci dozrievali.

Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy (wydanie drugie poprawione i uzupełnione)

Mateusz Szpytma, Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy, wydaniedrugie poprawione i uzupełnione, Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2015, 156 s.

Vydavateľov, k opätovnému vydaniu albumu, podnietili nielen hlasy čitateľov, ale aj objavenie mnohých doteraz neznámych prameňov. Tie umožnili rozšíriť poznatky o Ulmovcoch, o Židoch, ktorí sa u nich skrývali, a o ktorých identite sa nám podarilo dozvedieť viac, ale aj o židovskej komunite v Markowej, najmä o jej vyhladzovaní v lete a na jeseň v roku 1942. Mnohí, z vtedy zavraždených Židov, sú dnes známi menovite, a vie sa aj to, kde boli pochovaní. Podarilo sa tiež získať nové informácie o pomoci poskytovanej Židom v Markowej.

THE RISK OF SURVIVAL. The Rescue of the Jews by the Poles and the Tragic Consequences for the Ulma Family from Markowa

Autor podáva prehľadný opis osudov Poliakov a Židov v Poľsku, okupovanom Nemcami, počas druhej svetovej vojny. Zameriava sa na pomoc, ktorú Poliaci poskytovali Židom počas holokaustu. Poukazuje na úsilie poľského podzemného štátu a ním založenej Rady pre pomoc Židom “Żegota”, ako aj na činy obyčajných ľudí, ktorí na vlastnú päsť, riskujúc vlastný život, zachránili svojich židovských spoluobčanov pred vyhladením. Osobitnú pozornosť venuje obci Markowa na Podkarpatí, kde sa ukrývalo 25 Židov. Vyvrcholením knihy sú udalosti z 24. marca 1944, keď Nemci za pomoc Židom zabili Jozefa a Viktóriu Ulmovcov a ich šesť malých detí, ako aj všetkých tých, ktorí sa skrývali na ich usadlosti – osem ľudí z rodín Szallovcov a Goldmanovcov. Kniha obsahuje množstvo dokumentárnych fotografií.

Ulmowie. Polscy Sprawiedliwi. Archiwalny dodatek do prasy.

Súbory na stiahnutie

Ulmowie. Polscy Sprawiedliwi - „Tygodnik Powszechny” nr 14/2016 (pdf, 892.79 KB) 30.05.2019 09:19

„Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”

Vzdelávací balík “Poliaci, ktorí zachraňovali Židov počas druhej svetovej vojny” predstavuje tému, ktorá sa v poľských školách spomína len zriedkavo, a preto má vyplniť túto medzeru vo vzdelávaní. Balík predstavuje organizácie, ale aj jednotlivcov, ktorí pomáhali Židom počas nemeckej okupácie.

Balík predstavuje organizácie, ale aj jednotlivcov, ktorí pomáhali Židom počas nemeckej okupácie. Vzdelávacie portfólio sa skladá z troch častí – “Materiály pre učiteľa”, “Materiály pre žiaka” a “Karty”. Celok dopĺňa CD s piatimi filmami o Poliakoch zachraňujúcich Židov.

Sprawiedliwi wzorem człowieczeństwa

S Dr. Mateuszom Szpytmom, podpredsedom Inštitútu národnej pamäti (IPN), iniciátorom a prvým vedúcim Múzea rodiny Ulmovcov zachraňujúcej Židov počas druhej svetovej vojny a čestným členom Poľského spolku Spravodlivých medzi národmi, vedie rozhovor Maciej Foks.

Akcja „Reinhardt” na prowincji. Przykład Markowej

Holokaust nebol prejavom spontánnych akcií jednej alebo druhej národnostnej skupiny. Bol výsledkom činnosti štátu – Nemeckej ríše – ktorý prijal genocídne rozhodnutia a využil všetku svoju silu na vyvraždenie židovského národa.