Cesta na oltár

História a súčasný stav procesu blahorečenia rodiny Ulmovcov

Etapa blahorečenia na diecéznej úrovni

Dňa 29. septembra 1994 sa v Pelpline (Poľsko) konalo prvé zasadnutie diecézneho šetrenia v súvislosti s Božím služobníkom o. Henrykom Szumanom a 121 spoločníkmi, údajnými mučeníkmi z druhej svetovej vojny. Túto veľkú skupinu mučeníkov tvorili diecézni kňazi, rehoľníci, rehoľné sestry a laici zo siedmich diecéz a dvanástich rehoľných kongregácií v Poľsku. Všetci zomreli rukami nemeckých okupantov. Položili svoje životy za vieru na rôznych miestach v Poľsku, ale aj mimo Poľska, napríklad v koncentračných táboroch Dachau, Sachsenhausen, Mittelbau či Buchenwald. Do tejto skupiny bola zaradená aj celá rodina Ulmovcov, ktorá bola zavraždená rukami nemeckých žandárov 24. marca 1944 v Markowej. V priebehu vyšetrovania, pre nedostatok potrebných dôkazov, sa počet tejto veľkej skupiny údajných mučeníkov druhej svetovej vojny znížil z počtu 121 na 88 osôb.

S cieľom zhromaždiť svedecké výpovede a dokumentáciu, týkajúcu sa údajného mučeníctva rodiny Ulmovcov, sa v arcidiecéze Przemyśl latinského obradu, od 17. septembra 2003 do 25. apríla 2008 uskutočnila diecézna fáza beatifikačného procesu. Proces, týkajúci sa celej skupiny 89 údajných mučeníkov z druhej svetovej vojny, sa skončil slávením posledného zasadnutia, ktoré sa konalo 24. mája 2011 v Pelpline.

Dokumenty, zhromaždené v tejto fáze procesu blahorečenia, boli následne odovzdané vatikánskej Kongregácii (teraz už Dikastériu) pre kauzy svätých. Tieto dokumenty tvorilo 115 zväzkov. Tým sa začala druhá etapa procesu, tzv. rímska fáza. Po formálnom otvorení dokumentov zaslaných Kongregácii a kontrole dodržiavania pravidiel na diecéznej úrovni, vydalo 10. mája 2013 vatikánske dikastérium dekrét o právoplatnosti, ktorým uznalo dôkazovú hodnotu materiálu, zhromaždeného počas diecéznej fázy.

Individuálny proces blahorečenia

Vzhľadom na stále rastúcu povesť mučeníctva, ktorej sa tešila rodina Ulmovcov, a s cieľom ešte viac zdôrazniť príklad ich života a tragickej smrti, arcibiskup Adam Szal, przemyšlský metropolita latinského obradu, 31. januára 2017 požiadal Dikastérium pre kauzy svätých, aby z procesu Božieho služobníka Henryka Szumana a 88 spoločníkov vylúčila prípad Božích služobníkov Jozefa a Viktórie Ulmovcov a ich siedmich detí. Dikastérium Svätej stolice svojím reskriptom z 20. februára 2017 tejto žiadosti vyhovelo. Začal sa tak nový a nezávislý proces, ktorý odvtedy vedie arcidiecéza Przemyśl latinského obradu.

Nesie tento názov:

Proces blahorečenia alebo vyhlásenie za mučeníkov Božích služobníkov Jozefa Ulmu a Viktórie Ulmovej, Manželov, a 7 Spoločníkov, ich Detí, ktorí boli údajne zabití z nenávisti voči Viere (+1944).

V júli 2020, bolo dokončené Positio s cieľom preukázať prítomnosť všetkých konštitutívnych prvkov mučeníctva, ako ho chápe Katolícka cirkev. Mučeníctvo je: dobrovoľne prijatá smrť, vytrpená pre vieru v Krista alebo pre praktizovanie nejakej inej čnosti vo vzťahu k Bohu (Benedikt XIV.).

Po dokončení Positio o mučeníctve rodiny Ulmovcov, 16. februára 2021, sa stalo predmetom hodnotenia po historickej stránke (siedmimi konzultormi historikov).

Positio bolo následne prerokované z teologického hľadiska deviatimi konzultormi teológmi, 22. februára 2022. Závery a hodnotenie členov oboch komisií priniesli pozitívny výsledok.

Komplexné, takisto pozitívne, hodnotenie prípadu, vykonali kardináli a biskupi – členovia Dikastéria pre kauzy svätých, dňa 6. decembra 2022.

Závery kardinálov a biskupov – s vynesením verdiktu – predložil prefekt Dikastéria pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro, Svätému Otcovi Františkovi na konečné schválenie. Stalo sa tak počas audiencie u Svätého Otca 17. decembra 2022.

Rozhodnutím pápeža Františka, ktorý poveril dikastérium zverejniť príslušný dekrét o mučeníctve, sa ukončil proces cesty na oltár rodiny Ulmovcov, ktorý sa začal 24. marca 1944 v Markowej.

Autor: o. Witold Burda

29. september 1994
29. september 1994
Prvé zasadnutie diecézneho šetrenia Božích služobníkov o. Henryka Szumana a 121 spoločníkov.
29. september 1994
17. september 2003
17. september 2003
Konal sa súdny proces, s cieľom zhromaždiť svedecké výpovede a dokumentáciu, týkajúcu sa údajného umučenia rodiny Ulmovcov.
17. september 2003
24. máj 2011
24. máj 2011
Ukončil sa diecézny proces blahorečenia s celou skupinou 89-tich údajných mučeníkov z druhej svetovej vojny.
24. máj 2011
20. február 2017
20. február 2017
Na žiadosť arcibiskupa Adama Szalu, dikastérium Svätej stolice vylúčilo z procesu s Božím služobníkom Henrykom Szumanom a 88 spoločníkmi prípad Božích služobníkov Jozefa a Viktórie Ulmovcov a ich siedmich detí, čím sa umožnil samostatný beatifikačný proces tejto rodiny.
20. február 2017
júl 2020
júl 2020
Boli ukončené práce súvisiace s Positio.
júl 2020
16. február 2021
16. február 2021
Positio predložené na historické hodnotenie.
16. február 2021
22. február 2022
22. február 2022
Positio sa stalo predmetom teologickej diskusie deviatich konzultantov - teológov.
22. február 2022
6. december 2022
6. december 2022
Kardináli a biskupi (členovia Dikastéria pre kauzy svätých) vykonali celkové hodnotenie.
6. december 2022
17. december 2022
17. december 2022
Závery kardinálov a biskupov - s vynesením verdiktu - predložil prefekt dikastéria pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro, Svätému Otcovi Františkovi na konečné schválenie. Stalo sa tak počas audiencie u Svätého Otca. Pápež oficiálne potvrdil dekrét o mučeníctve ctihodných Božích služobníkov.
17. december 2022